ដីកែងសំរាប់លក់នៅផ្សារកណ្ដាល ទីតាំងល្អ តំលៃ5,000,000$(អាចចចារបាន)

For Sale

$5,000,000

Property ID :

 RH-11364-property

Property ID :

 RH-11364-property

Area

566 sqm

Description

ដីកែងសំរាប់លក់នៅផ្សារកណ្ដាល ទីតាំងល្អ
-តំលៃ5,000,000$(អាចចចារបាន)
-ទំហំដី 566sqm
-សំរាប់បេីអាវីកម្ម
Please feel free to contact me on:
Tel: 012641864 / 0977894333 / 093524600
Or Line ,Viber ,and WhatsApp by this number 012641864
Email: tinatny@gmail.com
Free customer service

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *